Заповед №АП-03-14-69/18.03.2019 г. на областния управител на област Смолян за връщане на Решение №696/28.02.2019 г. на Общински съвет - Неделино за ново обсъждане.
Facebook
Вторник, 19 Март 2019 15:48
Заповед №АП-03-14-69/18.03.2019 г. на областния управител на област Смолян за връщане на Решение №696/28.02.2019 г. на Общински съвет - Неделино за ново обсъждане.
 

Общински съвет

.