Вторник, 11 Авг 2020
Заповеди № РД-01-195/10.04.2020г. и № РД-01-196/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването (източник - писмо на НСОРБ)
Facebook
Неделя, 12 Април 2020 10:50

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10 април здравният министър издаде две заповеди.

Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със своя заповед, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

  • Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. се изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.
  • Със Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. на здравният министър се допълва т. I от Заповед № РД-01-143/20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед № РД 01-167/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020г., като се създават т. 8, 9 и 10.

В Заповедта се нарежда:

  • Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
  • Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

С двете заповеди можете да се запознаете от прикачените файлове.

С уважение,

Екип НСОРБ

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 01, 2020

Въвежда се режим на водоподаването в Неделино

Поради свръхпотребление на вода през последните 2 дни Ви уведомяваме, че ВиК въвежда режим на водоподаването за периода от 22:00 до 06:00 ч. на 01 срещу… ...[още]
Юли 30, 2020

Отстраняване на проблеми, свързани с невъзможност за отваряне сайта…

Във връзка с появили се оплаквания за невъзможност да се посети сайта на Община Неделино Ви информираме, че има промяна в DNS конфигурацията на Сайта,… ...[още]
Юли 27, 2020

Определени са пунктовете, на които ще бъдат приемани животинските…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрям, животинските отпадни продукти от едър и дребен добитък… ...[още]
Юли 15, 2020

Информация за проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]

ОБЩИНА

Общински съвет

.