Сряда, 03 Юни 2020
Заповеди № РД-01-195/10.04.2020г. и № РД-01-196/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването (източник - писмо на НСОРБ)
Facebook
Неделя, 12 Април 2020 10:50

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10 април здравният министър издаде две заповеди.

Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със своя заповед, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

  • Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. се изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.
  • Със Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. на здравният министър се допълва т. I от Заповед № РД-01-143/20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед № РД 01-167/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020г., като се създават т. 8, 9 и 10.

В Заповедта се нарежда:

  • Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
  • Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

С двете заповеди можете да се запознаете от прикачените файлове.

С уважение,

Екип НСОРБ

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]

ОБЩИНА

Общински съвет

.