Петък, 05 Юни 2020
Заседание 20.11.2015 15.00 часа
Facebook
Четвъртък, 19 Ное 2015 23:00

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.11.2015 год. /ПЕТЪК/ от 15.00 часа

в Заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладва:  Огнян Бабачев – председател на Вр.комисия за подготовка на Правилника

 

2.Докладна записка от Боян Кехайов - Кмет на община Неделино, относно: Приемане структура на Общинска администрация и структура на мероприятията към ОбА-Неделино

Докладва: Боян Кехайов-кмет на община Неделино

3. Избор на временна комисия за попълване състава на Постоянните комисии към ОбС-Неделино.

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

4. Избор на зам.председатели на ОбС-Неделино

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

5. Други 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 05, 2020

Сигнали за липса на ефирна телевизия

Във връзка с отправени до нас запитвания, относно липсата на сигнал за ефирна телевизия, Ви уведомяваме, че Община Неделино извърши проверка , в резултат на… ...[още]
Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
.