Сряда, 01 Април 2020
Заседание 20.11.2015 15.00 часа
Четвъртък, 19 Ное 2015 23:00

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.11.2015 год. /ПЕТЪК/ от 15.00 часа

в Заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладва:  Огнян Бабачев – председател на Вр.комисия за подготовка на Правилника

 

2.Докладна записка от Боян Кехайов - Кмет на община Неделино, относно: Приемане структура на Общинска администрация и структура на мероприятията към ОбА-Неделино

Докладва: Боян Кехайов-кмет на община Неделино

3. Избор на временна комисия за попълване състава на Постоянните комисии към ОбС-Неделино.

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

4. Избор на зам.председатели на ОбС-Неделино

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

5. Други 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.