Петък, 18 Окт 2019
Заседание 20.11.2015 15.00 часа
Четвъртък, 19 Ное 2015 23:00

 
 На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 20.11.2015 год. /ПЕТЪК/ от 15.00 часа

в Заседателната зала на Общински съвет гр. Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладва:  Огнян Бабачев – председател на Вр.комисия за подготовка на Правилника

 

2.Докладна записка от Боян Кехайов - Кмет на община Неделино, относно: Приемане структура на Общинска администрация и структура на мероприятията към ОбА-Неделино

Докладва: Боян Кехайов-кмет на община Неделино

3. Избор на временна комисия за попълване състава на Постоянните комисии към ОбС-Неделино.

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

4. Избор на зам.председатели на ОбС-Неделино

Докладва: инж.Стойко Еленов-председател на ОбС-Неделино

5. Други 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
Окт 01, 2019

За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с ремонтни дейности на ул. „Метакса Гугински“ Ви уведомявам, че временно ще бъде прекъснато водоподаването на… ...[още]
Септ 25, 2019

Спиране на водоподаването за улиците „Баба Тонка” и „Метакса Гугински”

ВИК ЕООД СМОЛЯН Ви уведомява, че във връзка с реконструкция на ул. „Метакса Гугински” ще бъде спряно водоподаването на ул. „Баба Тонка” и ул. „Метакса… ...[още]
Септ 11, 2019

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на…

П  О  К  А  Н  АЗАПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕНА ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО КЪМ 31.12.2018 г.  На основание чл.140, ал.4 от Закона за… ...[още]
.