Вторник, 02 Юни 2020
Заседание на Общински съвет на 22.12.2015г. от 14.30 ч. - Страница 7
Facebook
Сряда, 16 Дек 2015 15:38

 
71. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 032010 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

                                                             

72. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043019по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси                                                  

 73. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 026041 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

74. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043050 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

                                                                             

75. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043038по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси                                                  

76. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043044 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси        

77. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043051 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

                                                                             

78. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 026060по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

                                                             

79. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043055 по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

80. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033019по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

81. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033022по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

82. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033024по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

83. Докладна записка от кмета на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043054по КВС в землището на с.Кочани, общ. Неделино.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК №1 Постоянна комисия по Бюджет и финанси

84. Докладна записка от инж. Стойко Димитров Еленов – председател на Общински съвет Неделино, относно Приемане на правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА

          Докладва: председател на общински съвет

 85. Докладна записка от инж. Стойко Димитров Еленов – председател на Общински съвет Неделино, относно Избор на Постоянни комисии на общински съвет гр. Неделино

Докладва: председател на общински съвет

 86. Други-Молби и Жалби.

 Молбите и жалбите са на разположение в канцеларията на Общински съвет. Желаещите общински съветници  , могат да се запознаят с тях от 08,00 ч. – до 17,00 ч. всеки работен ден

 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ  

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
.