Събота, 06 Юни 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 28.09. 2016г.от 11.00 ч.
Facebook
Сряда, 21 Септ 2016 13:35

 

П О К А Н А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

 Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 28.09.2016 год. / сряда / от 11.00 ч.

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Асен Иванов Личев, Десислава Асенова Кехайова и Иванка Асенова Лазарова -  наследници на Катя Младенова Личева  с вх. № 93-00-1334/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ IV, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1247/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:  Заявление от Асен Иванов Личев с вх. № 93-00-1335/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ III, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1246/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Сергей Стоянов Мушков  с вх. № 94-00-3801/15.12.2015 г.  за закупуване  на  485/962  кв.м.  идеална част от УПИ V, кв. 73 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1245/20.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1775/28.07.2016г. от  Радостинка  Асенова Хаджиева   за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIV-390,392, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-2151/20.09.2016г. от  Росица  Асенова Хаджиева    и Асен Ангелов Хаджиев за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIII-390,391, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

7. Други.


 

 

инж. Стойко Еленов…………

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Юни 05, 2020

Сигнали за липса на ефирна телевизия

Във връзка с отправени до нас запитвания, относно липсата на сигнал за ефирна телевизия, Ви уведомяваме, че Община Неделино извърши проверка , в резултат на… ...[още]
Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
.