Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награди ученици по повод Деня на международните езици

По повод Деня на международните езици, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Неделино награждава Петя Владимирова Байректарова, ученичка в VI клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и Габриела Величкова Георгиева, ученичка в VIII клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за отличното представяне в конкурса за изработка на проект, който съдържа информация за всички европейски държави.

От Екипа на МКБППМН

Skip to content