Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обява за набиране на персонал по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027.

Община Неделино обявява прием на Заявления за  длъжност “Социален работник”, на 8 часов работен ден за две лица.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование: Висше
 • Трудов стаж: Не се изисква
 • Други: Стаж от дейности със сходен характер е предимство
 • Специфични изисквания: Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с лица с увреждания. Компютърна грамотност и умение за работа в екип.
 • Вид договор: Трудов – за определен срок, съгласно условията на проекта /12 месеца/
 • Работно време: 8 часа /пълно работно време/

2. Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Декларация за предоставяне на лични данни – по образец;
 • Документ за самоличност копие и оригинал (за справка) ;
 • Автобиография (европейски стандарт CV)

Заявления за кандидатстване може да намерите в Деловодството на ОБА Неделино или на сайта на Община Неделино.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап –подбор по документи:
 2. Втори етап– провеждане на интервю

Срок за подаване на документи  от 20.01.2023г. до 24.01.2023г. включително.

Кандидатите могат да подават документи от 20.01.2023г. до 24.01.2023г. включително, в Деловодството на Община Неделино, адрес: гр. Неделино; ул. Александър Стамболийски, №104,

Телефон за контакти: 03072 92 92 – Община Неделино.

Приложения:


Skip to content