Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда – спечелен проект по „Красива България“ – 2021

Skip to content