Неделя, 08 Дек 2019
Съобщения
# Заглавие: Дата
1 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 03.12.2019 г. 03.12.19 13:00
2 Предупреждение за опасни метереологични явления – снеговалежи от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за 03.12.2019 г. 03.12.19 10:25
3 Редовно заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 14:00ч. 29.11.19 13:34
4 Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2020г. 28.11.19 11:41
5 Предупреждение за опасни метереологични явления – валежи от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за 26.11.2019 г. 26.11.19 08:55
6 Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г. 21.11.19 09:22
7 На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес 07.11.19 13:38
8 Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 06.11.19 13:58
9 Уведомление до Катя Иванова Карагьозова с копие до Здравко Иванов Петров за изготвен Акт за изменение (попълване) в одобрен кадастрален план 05.11.19 11:31
10 Тържествено заседание на Общински съвет на 04 ноември 2019г., от 15.00 часа в Народно читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино 31.10.19 15:19
11 Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр. Неделино 14.10.19 10:35
12 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 08.10.2019 г. 08.10.19 14:44
13 Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за опасни метереологични условия – валежи на 04.10.2019 г. 04.10.19 07:25
14 За времето от 10:00 до 14:00 ч на 01.10.2019 г. ще бъде спряно водоподаването за всички квартали на Горно Неделино 01.10.19 09:15
15 Спиране на водоподаването за улиците „Баба Тонка” и „Метакса Гугински” 25.09.19 08:17
16 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 19.09.19 12:28
17 Извънредно заседание на Общински съвет на 20.09.2019 г. от 15:00 ч. 19.09.19 07:27
18 Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Неделино към 31.12.2018 г. 11.09.19 12:02
19 На 04.09.2019 г. от 10:00 ч. ще се проведе разяснителна кампания за болестта „Африканска чума по свинете” в залата на Общински съвет – Неделино 28.08.19 15:45
20 Редовно заседание на Общински съвет на 30.08.2019г. от 14:00ч. 23.08.19 13:13
 
<< Начало < Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Край >>
Страница 1 от 10

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 28, 2019

Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за…

УВЕДОМЛЕНИЕпо чл.66 от АПК  Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно… ...[още]
Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.