Вторник, 26 Май 2020
Съобщения
# Заглавие: Дата
21 Предупреждение за опасни метереологични явления за 05.02.2020 г. от Областна администрация – Смолян 04.02.20 16:50
22 Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 27.01.20 11:10
23 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 21.01.2020 г. 21.01.20 15:40
24 ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост 21.01.20 15:22
25 Смущения в електрозахранването поради планов ремонт, извършван от EVN 21.01.20 10:59
26 Съобщение за доброволно предаване на „Помещение“ №1 с площ 12 кв. м., находящо се в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и ключовете за същото 17.01.20 15:04
27 Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Неделино 13.01.20 15:12
28 Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч. 07.01.20 11:20
29 Доклад от ислушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Златоград 07.01.20 11:14
30 До всички собственици на имоти, които са претърпели имотни сделки в периода на изготвяне на кадастралната карта на гр. Неделино 02.01.20 13:58
31 Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели на Районен съд - Златоград 23.12.19 11:13
32 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 17.12.2019 г. 18.12.19 08:14
33 Редовно заседание на Общински съвет на 23.12.2019г. от 10:00ч. 16.12.19 14:21
34 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 10.12.2019 г. 10.12.19 11:49
35 Обявление за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024 г. за Районен съд - Златоград 09.12.19 15:06
36 Обявени свободни работни места в ДБТ - Златоград към 03.12.2019 г. 03.12.19 13:00
37 Редовно заседание на Общински съвет на 09.12.2019г. от 14:00ч. 29.11.19 13:34
38 Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2020г. 28.11.19 11:41
39 Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г. 21.11.19 09:22
40 На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес 07.11.19 13:38
 
<< < 2 4 5 6 7 8 9 10 > Край >>
Страница 2 от 12

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
Април 30, 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ…

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община… ...[още]
.