Вторник, 02 Юни 2020
Редовно заседание на Общински съвет – 29.01.2016 год. /ПЕТЪК/ от 15.30 ч. - Страница 3
Facebook
Неделя, 24 Ян 2016 14:07

 

21. Докладна записка от Стойко Еленов – председател на Общински съвет Неделино, относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Здравко Тошков Хаджиев, с. Средец, общ. Неделино за възстановяване на стопанска сграда и друго имущество след пожар

Докладва: председател на общински съвет Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

22. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Отпускане на еднократна парична помощ за възстановяване на стопанска сграда и друго имущество след пожар

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

23. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне на копирна техника, един брой копирен апарат /ксерокс/ за нуждите на РУ – Златоград, ОДМВР – Смолян

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

24. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Мерки за запазване и подобряване състоянието на обществения ред и общата сигурност на пребиваващите на територията на община Неделино и безопасността на движението

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК6 Обществен ред и сигурност

 

25. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Мерки за подобряване състоянието на обществения ред и общата сигурност на пребиваващите на територията на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК1 Постоянна комисия бюджет и финанси

 

26. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Приемане и утвърждаване на културния календарен план за 2016 г. и финансовата план - сметка към него

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 4 Постоянна комисия образование и култура

27. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Смяна на състава на Обществения съвет за осъществяване обществен контрол върху дейностите по социално подпомагане

Докладва: кмет на община Неделино Становище: ПК3 Здравеопазване и социална политика

 

28. Докладна записка от инж. Стойко Димитров Еленов – председател на Общински съвет гр. Неделино, относно: Определяне на представител от общински съвет Неделино за член на Областния съвет за развитие

Докладва:председател на общински съвет

 

29. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отпускане на безлихвен заем от централния бюджет

Докладва: кмет на община Неделино Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

30. Други

 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

  

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
.