Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Заповед на Областния управител на обл. Смолян №АП-03-14-181/15.06.2020 г. за връщане за ново разглеждане на Решения №70,80 и 81/29.05.2020 г. от ОбС-Неделино

Заповед на Областния управител на обл. Смолян №АП-03-14-181/15.06.2020 г. за връщане за ново разглеждане на Решения №70,80 и 81/29.05.2020 г. от ОбС-Неделино

Заповед № АП-03-14-254/11.08.2020 г. издадена от Областен управител на област Смолян за връщане за ново обсъждане на Решение №94/27.07.2020 г. на ОбС – Неделино като незаконосъобразно за изпълнение

Заповед № АП-03-14-254/11.08.2020 г. издадена от Областен управител на област Смолян за връщане за ново обсъждане на Решение №94/27.07.2020 г. на ОбС – Неделино като незаконосъобразно за изпълнение

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Неделино

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Неделино

Skip to content