Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Новини

Поздравителен адрес по случай Коледа и Нова година от президента на Република България – г-н Румен Радев и г-жа Десислава Радева

Поздравителен адрес по случай Коледа и Нова година от президента на Република България – г-н Румен Радев и г-жа Десислава Радева

Повече...

На 14.12.2022г. с Удостоверение №7 от 14.12.2022г на главния архитект на община Неделино е въведен в експлоатация строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СОУ „СВ.СВ.КИРОЛ И МЕТОДИЙ”

На 14.12.2022г. с Удостоверение №7 от 14.12.2022г на главния архитект на община Неделино е въведен в експлоатация строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА СОУ „СВ.СВ.КИРОЛ И МЕТОДИЙ”

Повече...

Регионалният представител на комисията за защита от дискриминация отваря приемна на 14.12.2022 г. от 10:00 ч. на първия етаж в сградата на Общинска администрация – Неделино

Регионалният представител на комисията за защита от дискриминация отваря приемна на 14.12.2022 г. от 10:00 ч. на първия етаж в сградата на Общинска администрация – Неделино

Повече...

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Повече...

Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Повече...

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

На 18.11.2022 г. Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Повече...

Ученици от 11 и 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино заеха ръководни постове в община Неделино  по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Ученици от 11 и 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино заеха ръководни постове в община Неделино по повод 12 октомври – Ден на българската община.

Повече...

Skip to content