Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Проект BG05SFPR002-2.002-0010-С01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино“

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Неделино“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Община Неделино ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Неделино“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0010-C01 за период от 14 месеца.

Повече...

Skip to content