Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

1Декл. по чл.35, ал.1, т.1-Жанет Бабачева
2Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Адриана Дуганова
3Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Албена Младенова
4Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Албена Соколова
5Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Ана Дюлева
6Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Анастасия Личева
7Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Антоанета Джамбазова
8Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Бисер Каменски
9Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Вероника Илиева
10Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Вероника Халваджиева
11Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Гергина Пункова
12Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Данаила Кирилова
13Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Димитър Стефанов
14Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Добри Личев
15Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Елеонора Докторова
16Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Елина Халваджиева
17Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Захаринка Петрова
18Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Ивет Дуганова
19Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Илияна Дуганова
20Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Искра Войводова
21Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Искра Дулева
22Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Катя Борисова
23Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Катя Тодорова
24Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Лазар Бабачев
25Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Марияна Германова
26Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Милена Германова
27Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Милена Личева
28Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Митко Петров
29Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Николай Хаджиев
30Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Румен Дуганов
31Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Румен Кърмаджиев
32Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Сергей Катрев
33Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Симеон Родопски
34Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Слави Докторов
35Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Теменужка Гочева
36Декларация по чл.35, ал.1, т.1-Яким Ръжев
37Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Адрияна Дуганова
38Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Албена Младенова
39Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Албена Соколова
40Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Ана Дюлева
41Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Анастасия Личева
42Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Антоанета Джамбазова
43Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Бисер Каменски
44Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Вероника Илиева
45Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Вероника Халваджиева
46Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Гергина Пункова
47Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Данаила Кирилова
48Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Диана Иванова
49Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Димитър Стефанов
50Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Добри Личев
51Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Елеонора Докторова
52Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Елеонора Ясенова
53Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Елина Халваджиева
54Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Жанет Бабачева
55Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Захаринка Петрова
56Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Ивет Дуганова
57Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Илияна Дуганова
58Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Искра Войводова
59Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Искра Дюлева
60Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Карамфил Велков
61Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Катя Борисова
62Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Катя Тодорова
63Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Лазар Бабачев
64Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Лидия Емилова
65Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Лидия Кехайова
66Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Милена Германова
67Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Милена Личева
68Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Николай Хаджиев
69Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Росица Беширова
70Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Румен Дуганов
71Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Румен Кърмаджиев
72Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Сергей Катрев
73Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Симеон Родопски
74Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Слави Докторов
75Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Теменужка Гочева
76Декларация по чл.35, ал.1, т.2-Яким Ръжев

Skip to content