Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед № АП-03-14-254/11.08.2020 г. издадена от Областен управител на област Смолян за връщане за ново обсъждане на Решение №94/27.07.2020 г. на ОбС – Неделино като незаконосъобразно за изпълнение

Skip to content