Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Определение 239/03.06.2021 г. на Административен съд – Смолян по жалба на фондация “Върховенство на закона” срещу разпоредбата на чл. 3, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество на Община Неделино

Skip to content