Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ISO 9001:2000

На 14 март 2007 г., на специална церемония организирана от Община Неделино, беше връчен сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.На връчването присъстваха всички членове на Общинската администрация, представители на местния бизнес и други гости.Одитът на Системата за управление на качеството бе проведен от Муди Интернешънъл и приключи успешно с регистриране на системата на Община Неделино и издаване на международно признат сертификат под акредитацията на Службата по акредитация на Германия (DAR-TGA).Мила Тодорова – маркетинг мениджър на Муди Интернешънъл връчи сертификата на кмета – г-н Димитров с поздравления за успешното финализиране на процеса по сертификация.Сертификатът е от голямо значение не само за Община Неделино, но и за обществото и за икономиката на страната. Във времето, когато общественият дебат за качество в предоставяните от общините услуги е много активен, когато се стремим към хармонизиране с европейските практики и закони, има лидери в този сектор, които поемат инициативата и дават пример за прилагане на световните практики за качество. Община Неделино – със своите ръководители е именно една такава организация, която е водеща по прилагане на този опит и съчетаването му с българския знак за качество в административното обслужване.

Skip to content