Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общински план за развитие 2014 – 2020

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е документално осигуряване на управлението за развитие на община Неделино през следващите седем години. Териториалният обхват на ОПР включва гр. Неделино, с. Бурево, с. Върлино, с. Върли дол, с. Гърнати, с.Дуня, с. Диманово, с.Еленка, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Оградна, с.Средец, с. Тънка бара. Времето за изпълнението на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна програма за действие.

Attachments

Skip to content