Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед № АП-03-14-17 / 13.01.2022 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решениe № 279 /29.12.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Skip to content