Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед № АП-03-14-372 / 02.09.2021 г. на Областния управител на област Смоля за връщане на Решения № 249, 250, 251 /18.08.2021 г. за ново разглеждане от Общински съвет – Неделино

Skip to content