Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заповед №АП-03-14-211/15.05.2024 г. на Областния управител на област Смолян за връщане на Решения №60 – т.1,61 – т.2,64 и 67/29.04.2024 г. за ново разглеждане от ОбС – Неделино

Skip to content