Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

“Първа копка” на обект: „Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда“ в двора на бившето ученическо общежитие “Дичо Петров”

Skip to content