Вторник, 26 Май 2020
Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване
Facebook
Петък, 27 Март 2020 15:32

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме относно възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата за (е-връчване)   https://edelivery.egov.bg/. Комуникацията чрез системата замества класическия метод за препоръчана поща. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

За реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, като от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация посетете:  https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Апелираме за активност в използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация. В допълнение към това Ви препоръчваме да използвате и възможностите за предоставяне на електронни административни услуги чрез централизирания Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, като се присъедините към него.

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
Април 30, 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ…

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община… ...[още]
.