Сряда, 17 Окт 2018
Контакти
Събота, 28 Ян 2012 23:09
 
ИМЕ ДЛЪЖНОСТ ТЕЛЕФОН
Боян Кехайов  Кмет на община 03072/9292
Елина Халваджиева  Главен експерт "Канцелария на кмет" 03072/9292
Здравко Димитров Заместник кмет 03072/9292
Асен Белев Председател на общински съвет 0876667571
Жанет Бабачева Секретар на община 0892278311
Захарина Петрова Главен счетоводител 0894449251
Любомир Славейков   Директор на дирекция"Строителство и  благоустройство на територията" и гл.  инженер 0894449262
Искра Войводова Директор на Дирекция "Финансово счетоводна  дейност и Бюджет" 0894449256
Катя Борисова  Директор "Правно нормативно  обслужване,обществени поръчки  образование,култура,здравеопазване и социални  дейности" 0894449290
Румен Кърмаджиев  Гл. специалист “ГЗ и ПБЗН“  0894449272
 Адрес

гр.Неделино,обл.Смолян,ул.Ал.Стамболийски 104 ПК:4990, E-mail: oba_nedelino@abv.bg ,Факс/Fax: 030429224

Последно променен на Четвъртък, 26 Април 2018 10:08
 

ОБЩИНА

Общински съвет

.