Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

За пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към  Община Неделино организира лятна превантивна програма  „Ваканция – 2024“, която е част и от програмата за отбелязване на 50-годишнината от обявяването на Неделино за град.

За пореден път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към  Община Неделино организира лятна превантивна програма  „Ваканция – 2024“, която е част и от програмата за отбелязване на 50-годишнината от обявяването на Неделино за град.

Тази инициатива предлага на децата възможност за полезно и приятно организиране на свободното време. Традиционно ще се работи с деца до 18 годишна възраст, живеещи на територията на Община Неделино и пребиваващи през лятото в града. Обществените възпитатели към МК работещи с деца и за деца, организират по свои идеи заниманията, с подкрепата на отговорни институции и организации, центрове, доброволци, и родители.

Целите на програмата са:

  • Повишаване сигурността на децата и намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./ чрез ангажиране на свободното им време през лято.
  • Укрепване на толерантни междуличностни взаимоотношения по време на игрите и състезанията.
  • Възпитаване на учениците в ангажираност чрез занимателни дейности и мероприятия, здравно възпитание и физическа активност.

Програмата се провежда в периода от 03.07. 2024г. до 28. 08. 2024 г. /всяка сряда/. Тя ще стартира с щафетни игри, които ще се проведат на спортната площадка до бившето ОУ „Васил Левски“ на 03.07.02024г и ще приключи на 28.08.2024г. с туристически поход /пикник/ за деца и родители до местността „Турчин мост“.

Програмата ,,Ваканция 2024” предоставя безплатно разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Част от мероприятията ще са със състезателен характер и най-добрите ще получат интересни предметни награди.

Акцент в изпълнение на програмата е да се работи в партньорство с БМЧК, Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Народно читалище „Светлина – 1938“.

Записванията за участие са индивидуални с подписана от родител Декларация за информирано съгласие, която може да изтеглите от приложението по – долу или по време на провеждане на дейностите при обществените възпитатели.

От организаторите

Приложения:


Skip to content