Сряда, 26 Фев 2020
На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес
Четвъртък, 07 Ное 2019 13:38

 

Уважаеми хотелиери,

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). 

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail), в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.

В тази връзка публикуваме  Формуляр за подаване на информация за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

До Министъра на туризма формуляр попълват лицата, извършващи дейност в места за настаняване клас А, категоризирани от министъра на туризма съгласно чл. 127 от Закона за туризма: хотели (категория три, четири и пет звезди), апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, туристически хижи. Формулярът се подава по оповестените комуникационни канали –  на гише, по електронна поща, с лицензиран пощенски оператор, с КЕП. При необходимост от въпроси, моля пишете на  esti.mn@tourism.government.bg, или се обадете на следните телефони:

02 9046 799 и  02 9046 872.  

До Кмета на община Неделино, формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани от кмета на общината, съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели  (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги. Формулярът се подава в сградата на Общинска администрация Неделино:

гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 104, ет. 1, Деловодство, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или по електронната поща:  oba_nedelino@abv.bg, в срок до 15.11.2019 г.

 

Приложение:


Формуляр за подаване на информация 


 

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
.