Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Община Неделино разкрива 3 пункта за приемане на животински отпадни продукти във връзка с мюсюлманския празник “Курбан-байрям”

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия празник Курбан-байрям, животинските отпадни продукти от едър и дребен добитък ще бъдат приемани на три пункта:

Пункт І – на разклона за гр. Златоград до кантара;

Пункт ІІ – за приемане на животински отпадъци, разположен в горно Неделино  (преди топливо).

ПУНКТ ІІІ – за приемане на животински отпадъци, разположени в горно Неделино (Герзави).

На пунктовете ще бъдат поставени съдове за приемане на животински отпадъци от едър и дребен добитък с необходимото обозначение.

Призоваваме всички жители да се възползват от тази услуга, с цел предотвратяване на нерегламентнирани замърсявания и опасност от зарази.

Информация за желаещите да предоставят квартири за дните на Фестивала

Във връзка с провеждането на  Двадесетия Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен уведомяваме всички граждани, които желаят  да предоставят квартири   за  нощувка  през фестивалните дни –  3,4 и 5 септември да подадат информация в общинска администрация гр.Неделино.

Може да се запишете в общинска администрация  при комисията, която отговаря  за нощувките в състав:

Комисия по разпределение на нощувките на самодейци,състави, гости, водещи и жури за 3, 4 и 5 септември

  • Елина Келешева  –   ет.4, стая / до касата/    тел:  0877/766023
  • Eмилия Орлова    –  ет.3,  стая № 303            тел:  0894/343535
  • Николай Бодуров –  ет.3, стая № 305            тел:  0894/062566
  • Елена Дуганова    –  ет.4, стая №  19             тел:  0894/705024

Актуална  информация за квартирите, които могат да се наемат в дните на фестивала  ще бъде публикувана на електронната страница на Фестивала www.festival.nedelino.bg .

От Организационния щаб

Съобщения по чл. 32 от ДОПК за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения до:

На 3 юли 2021 г. (събота) от 14:00 часа до 17:00 часа във фоайето на Общинска администрация – Неделино ще се проведе обучение за гласуване с машини

На 3 юли 2021 г. (събота) от 14:00 часа до 17:00 часа във фоайето на Общинска администрация – Неделино ще се проведе обучение за гласуване с машини на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Експерти от Районна избирателна комисия – Смолян ще обучат всеки, който желае на специално монтирана машина за гласуване.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения относно приемането на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при община Неделино

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Skip to content