Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

На 3 юли 2021 г. (събота) от 14:00 часа до 17:00 часа във фоайето на Общинска администрация – Неделино ще се проведе обучение за гласуване с машини

На 3 юли 2021 г. (събота) от 14:00 часа до 17:00 часа във фоайето на Общинска администрация – Неделино ще се проведе обучение за гласуване с машини на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Експерти от Районна избирателна комисия – Смолян ще обучат всеки, който желае на специално монтирана машина за гласуване.

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения относно приемането на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при община Неделино

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Съобщения по чл. 32 от ДОПК за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения до:

Skip to content