Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Обявление за изготвен проект на Правилник за организацията и дейността на общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Неделино

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл. 77 ат Административно-процесуалния кодекс (АПК) заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Неделино да направят предложения и да изразят становища по проекта на e-mail: oba_nedelino@abv.bg, obshtina@nedelino.bg или в деловодството на адрес: гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски №104.

Приложения:


Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Байер България стартират Национална скринингова кампания за очни прегледи „Зрението е всичко!Прегледай се!“

Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Байер България стартират Национална скринингова кампания за очни прегледи „Зрението е всичко!Прегледай се!“

Инициативата цели да спомогне за диагностиката на най-честите социално-значими очни заболявания, да популяризира същественото значение на профилактичните прегледи и да информира обществото за важната роля на грижата на очното здраве.

Мобилният очен кабинет на „Зрението е всичко!Прегледай се!“ започва тримесечното си пътуване в различни градове на страната на 10-ти май, а кампанията ще продължи до 16-ти юли 2021 г.

Безплатни очни прегледи за деца и възрастни ще се проведат в гр.Смолян на 20 май 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 до 16:00 часа.

В гр.Смолян прегледите на възрастните хора ще се извършват в двора на МБАЛ Смолян пред административния вход – гр.Смолян, бул. „България“ №2, а на децата в кабинет по очни болести на ДКЦ Смолян, намиращ се в гр.Смолян, сграда МБАЛ Смолян, ет.3, кабинет №18. Необходимо е предварително записване на желаещите на телефон – централа на МБАЛ Смолян 0301/62666 вътрешен 210 – регистратура ДКЦ Смолян от 08:00 – 16:00 часа в работните дни.

Съобщения по чл. 32 от ДОПК за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения до:

Информационни материали ДБТ – Златоград

Skip to content