Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се раздават до 28.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа.

Непотърсените пакети ще бъдат преразпределени от комисията определена със Заповед № 414/15.10.2020г.    на кмета на община Неделино на други крайно нуждаещи се лица.

От ръководството!

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се преустановява сметосъбирането

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и сметоизвозването.

Към момента активно се работи по отстраняване на възникналата авария. В най-кратък срок тя ще бъде отстранена и сметосъбирането ще продължи да се осъществява по график.

Благодарим за разбирането!

От ръководството!

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от кадри вече е отворена за всички желаещи работодатели

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя инициатива да се включат в него. За тях в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията е публикуван отделен онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври 2020 г. включително.

В анкетата всеки работодател ще може да посочи от каква работна сила ще има нужда през следващите 12 месеца, както и в средносрочен план – в рамките на 3 до 5 години. Също така ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на епидемичната ситуация в настоящите социално-икономически условия.

Шестото проучване стартира на 1 септември т. г., първоначално сред поканени от бюрата по труда в страната работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка. До този момент над 1 300 фирми и организации са взели участие в анкетата.

Агенцията по заетостта приканва работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили своя формуляр, да направят това в оставащия до 16 октомври период. За целта могат да ползват предоставената им от бюрата по труда връзка/линк към електронната анкета.

Проучването на потребностите на работодателите в България от работна силастартира за първи път през 2018 г. и се провежда два пъти в годинатана основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Получените резултати се използват при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения, както и при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Линк към анкетата –> https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/

Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от АСП, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.10.2020 г.

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма “Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020” , която се финансира от  Агенция за социално подпомагане, по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Неделино”, е удължена до 31.10.2020 г. съгласно Анекс по договор №ФС01-359/10.04.2020 , като същата е с  общ срок от 126 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г. за 130 потребителя, общ размер на предоставяната сума от АСП – 47 502  лева  в т.ч. размер на средствата за храна за обяд 40 950 лева и в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 6 552 лева, място на реализиране на проекта община Неделино, обл. Смолян – Целевите  групи, които се включват в проекта са: –Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната — Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

При необходимост от повече информация за програмата, ползвайте посочения телефон в сайта на Общината /03072 9292/, чрез който можете да подадете и информация за лица попадащи в някоя от посочените целеви групи.

Skip to content