Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Информация за гражданите, желаещи да предоставят квартири за дните на Фестивала

Във връзка с провеждането на Двадесет и втория Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, уведомяваме всички граждани, които желаят да предоставят квартири за нощувка през фестивалните дни – 1, 2 и 3 септември, че могат да подадат информация за това в Общинска администрация гр. Неделино.

Лица за контакт: Елина Келешева, Вероника Халваджиева, Елина Халваджиева, Северина Беширова и Антоанета Джамбазова

Освен на място в Общинска  администрация, информация за предоставяната от Вас квартира можете да подадете и по следните начини:

  • чрез имейл – oba_nedelino@abv.bg;
  • по телефона – 03072/ 92 92.

Актуалната информация за квартирите, които могат да се наемат в дните на фестивала ще бъде публикувана на Официалния сайт на Фестивала – www.festival.nedelino.bg в раздел „Ценови оферти“.

От Организационния щаб

Skip to content