Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Липса на комуникация е причината за появилите се слухове за нефинансирането на дейността на СК „Джудо“

Във връзка с появила се информация в социалната мрежа за липса на финансиране на СК „Джудо“ на 30.05.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация – Неделино в присъствието на част от трениращите деца и техните родители се проведе среща по време, на която им се разясниха причините за създалата се ситуация, а именно:

В Общинска администрация – Неделино няма постъпила писмена информация за предстоящо състезание на възпитаниците на СК „Джудо“. Също така няма отправено искане за финансиране на спортния клуб, каквато е въведената практика при предоставяне на публични средства от страна на Община Неделино.

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов поздрави всички състезатели за постигнатите спортни успехи и направи уточнение с родителите, че при следващо участие те лично да задвижат процеса по информираност на общинското ръководство за предстоящите и бъдещи състезания на спортния клуб.

Skip to content