Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одобрени са кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Неделино и с. Крайна, община Неделино, област Смолян

Със Заповед № РД-18-75 от 19.11.2021г. на Изпълнителен Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в Държавен вестник бр.103 от 10.12.2021г., са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Неделино и с. Крайна, община Неделино, област Смолян.

Skip to content