Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Планово прекъсване на електрозахранването на 07.12.2021 г. в с. Изгрев, с. Кундево, с. Средец, с. Гърнати, с. Кочани, с. Диманово, с. Еленка, с. Бурево, м. Айвазови колиби, м. Кавърмови колиби, м. Чалови колиби, м. Крушките

„Електроразпределение Юг“ ЕАД съобщава на абонатите на с. Изгрев, с. Кундево, с. Средец, с. Гърнати, с. Кочани, с. Диманово, с. Еленка, с. Бурево, м. Айвазови колиби, м. Кавърмови колиби, м. Чалови колиби, м. Крушките за планово прекъсване на електрозахранването на 07.12.2021г. (вторник)  от 13:00 до 17:00 часа.

Skip to content