Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Позиция на Община Неделино във връзка със зачестилите сигнали за нарушено водоподаване на територията на общината

Уважаеми жители на община Неделино, уведомяваме Ви, че отговорността за качественото и редовно доставяне на  питейна вода е отговорност на ВиК оператора, а именно ВиК гр. Смолян.

Във връзка с нарушеното водоснабдяване на част от кварталите на гр. Неделино, в общината са получени множество сигнали от жители на града, които се препращат към доставчика на услугата.

Община Неделино по всякакъв начин оказва съдействие на ВиК оператора, но не носи отговорност за лошото изпълнение на услугата .

Редно е там където сме абонати и на когото заплащаме такса да изискваме и качество на услугата.

В тази връзка, Ви уведомяваме, че всеки потребител би следвало да си потърси правата на тел. 112 и на аварийните денонощни телефони на ВиК Смолян.

 – Повреди за питейни води – тел. 030162516 – денонощно.

Община Неделино

Приложение:


Skip to content