Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съвместна инициатива на църковното настоятелство при църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино и Община Неделино

Уведомяваме Ви, че Църковното настоятелство при църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино с подкрепата на община Неделино стартира благотворителна кампания за изграждане на часовников механизъм и озвучителна уредба с механичен камбанен звън на фасадата на църквата. Необходимата сума е около 30 000 лв.

Дарения се приемат по банков път на посочената по долу банкова сметка или чрез дарителската кутия поставена в църквата „Св. Неделя“ гр. Неделино.

IBAN: BG 18 IABG 7491 1001 8320 01
BIC: IABGBGSF

Секретар на Църковното настоятелство
/НИКОЛАЙ БОЗВЕЛИЕВ/

Skip to content