Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Община Неделино приканва всички данъчно задължени лица със стари задължения да ги изплатят в срок до 26.07.2021г.

Община Неделино приканва всички данъчно задължени лица със стари задължения да ги изплатят в срок до 26.07.2021г.

В случай, че задълженията не бъдат изплатени в дадения срок, данъчно задължените  лица с просрочени задължения ще бъдат предадени на Частен съдебен изпълнител.

Община Неделино, се надява на Вашето разбиране и разчита, че няма да се стигне до прилагане на посочената мярка.

Задълженията си всички данъкоплатци могат да изплатят по един от следните начини:

  • Банков път : Банкова сметка  IBAN: BG10IABG74918401090600 в ТБ: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл.СМОЛЯН, BIC: IABGBGSF (кодове за видовете плащания – тук)
  •  В брой или чрез ПОС терминал   – на касата в общината, на ул. „Ал. Стамболийски” № 104 – партерния етаж;                                    
  •  Плащане чрез  „  ИЗИПЕЙ „ АД   или  „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ „ ЕАД
Skip to content