Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета (ТУК)

Попълнените анкети може да изпратите на електронна поща obshtina@nedelino.bg

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 31.12.2020 година.

Благодарим Ви!

Skip to content