Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Списък на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите: „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082,след проведено интервю на 26.04.2021г.

Skip to content