Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжности „Санитар“; „Хигиенист“; „Сътрудник“; „Домашен помощник“; „Психолог“; „Медицински специалист“; „Координатор-Шофьор“ за предоставяне на социалната услуга по Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M90P001-6.002-0082

Skip to content