Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщение от Общинска администрация до желаещите да участват с проекти по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на проекти за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че заявленията за участие ще бъдат приемани до 10.05.2023 г.

За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате към г-жа Илияна Дуганова – Директор на дирекция ИРОПХД.

Телефон за връзка –  0894 44 92 54, 03072 92 92

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДЕЛИНО

Skip to content