Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обявление за изготвен проект на нова наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино

Изготвен е проект на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Неделино предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящият проект  Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

Всички заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Неделино www.nedelino.bg,  да депозират  писмено  предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: oba_nedelino@abv.bg или на адрес: гр. Неделино – 4990 , ул. „Ал. Стамболийски” № 104, партерен етаж, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа. Причините налагащи краткия 14-дневен срок е свързан с необходимостта от съобразяване на проекта с изискванията на националната програма за саниране.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.26, ал.2 и  във връзка с чл.77 от АПК  Общинска администрация -Неделино УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 31.03.2023г. от 14,00 часа в Заседателната зала на Общински Съвет , на 5-я етаж в сградата на Общината е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Неделино.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Skip to content