Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

Апел към всички водачи на МПС на територията на община Неделино във връзка с усложнената пътна обстановка поради настъпилите зимни условия

Уважаеми жители на община Неделино,

Във връзка със зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улици, Ви уведомявам следното:

Всички пътища и улици на територията на община Неделино са почистени и третирани с пясък и сол. В резултат на натрупаната снежна покривка не е допуснато затваряне на общински пътища  или въвеждане на ограничения по тях.

Умолявам всички водачи на МПС да се движат с повишено внимание и да се съобразяват със зимните условия. Апелирам към собствениците на моторни превозни средства да ги паркират на места, който да не пречат  на техниката ангажирана в снегопочистването.

С уважение,

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

ДБТ – Златоград – “Национални дни на кариерата” 2021

20-ото юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2021 ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.

Кога и къде ще се проведат „Национални дни на кариерата” 2021?

• Виртуален ден – 8 април 2021 г.
• Варна – 10 май 2021 г.
• Пловдив – 12 май 2021 г.
• София – 18-19 май 2021 г.
• Габрово – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.
• Русе – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.
• Свищов – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.

От „Национални дни на кариерата“ е започнал професионалният път на над 45 000 човека и е спомогнал за професионалното развитие на десетки професионалисти.

JobTiger имаме мисия да създаваме стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото.

Визията на JobTiger е да създава свят, изпълнен с целеустремени и вдъхновени хора, за които работата е не само средство за препитание, а и основен фактор за щастлив и пълноценен живот.

Желаещите да се регистрират за участие , могат да го направят на следния адрес:

https://www.careerdays.bg

Уведомление до граждани във връзка със засягането на имоти, частна собственост, поради необходимостта от укрепване на свлачище в местността “Леден врис”

Стартира плащането на местни данъци и такси за 2021 г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Данък недвижими имоти – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Такса битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Данък върху превозните средства – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
I – ва вноска – до 30.06.2021 г.
II – ра вноска – до 31.10.2021 г.

Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
I – ва вноска – до 31.01.2021 г.
II – ра вноска – до 30.04.2021 г.
III – та вноска – до 31.07.2021 г.
IV – та вноска – до 31.10.2021 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2021 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

  • В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал.Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване – партерния етаж;
  • В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната
  • В брой на касите на „ Изпей “ с on-line свързаност на територията на  страната;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък);
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък);
Код на вид плащане  / данък при придобиванене на  имущество/ 442500/

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Skip to content