Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

От 04.01.2021г. стартира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕНА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.

Агенция за социално подпомаганеУправляващ орган

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Партньорска организация изпълняваща и управляваща  договор № BG05FMOP001-5.001-0022-C01: – Община Неделино

От 04.01.2021г. стартира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ , съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Неделино, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата “топъл обяд” ще се възползват 250 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В проектното предложение са предвидени да се изпълнят следните дейности:

1. Определяне на целевите групи.

2. Приготвяне на топъл обяд.

3. Предоставяне на топъл обяд.

4. Реализиране на съпътстващи мерки.

В рамките на проекта ще се предоставя „топъл обяд“ на жители от Община Неделино и прилежащите й населени места.

Жители от община Неделино попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд”  могат да заявят своето желание в стая №306 в сградата на общинска администрация или на телефон:  03072/92-92, вът.118.

Лице за контакт: Величко Йорданов Йорданов – Гл. експерт „ОПП”.

Насроченото за 18.02.2021 г. заседание на Общински съвет ще бъде излъчвано на живо

Информираме Ви, че насроченото за 18.02.2021 г. (15:00 ч.) редовно заседание на Общински съвет ще бъде излъчвано онлайн, за тази цел в сайта на Общината ще бъде поставен водещ към него банер.

Апел към всички водачи на МПС на територията на община Неделино във връзка с усложнената пътна обстановка поради настъпилите зимни условия

Уважаеми жители на община Неделино,

Във връзка със зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улици, Ви уведомявам следното:

Всички пътища и улици на територията на община Неделино са почистени и третирани с пясък и сол. В резултат на натрупаната снежна покривка не е допуснато затваряне на общински пътища  или въвеждане на ограничения по тях.

Умолявам всички водачи на МПС да се движат с повишено внимание и да се съобразяват със зимните условия. Апелирам към собствениците на моторни превозни средства да ги паркират на места, който да не пречат  на техниката ангажирана в снегопочистването.

С уважение,

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

ДБТ – Златоград – “Национални дни на кариерата” 2021

20-ото юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2021 ще даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта между работодателите и търсещите работа.

Кога и къде ще се проведат „Национални дни на кариерата” 2021?

• Виртуален ден – 8 април 2021 г.
• Варна – 10 май 2021 г.
• Пловдив – 12 май 2021 г.
• София – 18-19 май 2021 г.
• Габрово – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.
• Русе – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.
• Свищов – Очаквайте скоро нова дата за провеждане.

От „Национални дни на кариерата“ е започнал професионалният път на над 45 000 човека и е спомогнал за професионалното развитие на десетки професионалисти.

JobTiger имаме мисия да създаваме стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото.

Визията на JobTiger е да създава свят, изпълнен с целеустремени и вдъхновени хора, за които работата е не само средство за препитание, а и основен фактор за щастлив и пълноценен живот.

Желаещите да се регистрират за участие , могат да го направят на следния адрес:

https://www.careerdays.bg

Skip to content