Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Изпратено е писмо от НСОРБ до Общините с цел запознаване на заинтересованите страни във връзка с обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Skip to content