Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на Проект на Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване се уведомяват всички лица, че е изготвен Проект на Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино и предоставя 30 дни за предложения и препоръки.

Община Неделино уведомява всички лица, че предстои публично обсъждане на Проект на Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино ще се проведе на 18.12.2023г. от 14:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104.

Проектът на проекта за Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино заедно с мотивите към нея, са публикувани на интернет страницата на Община Неделино на 16.11.2023г.

Вносител на проекта за Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Неделино е г-н Боян Кехайов – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.

Приложения:Skip to content