Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2021Г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси, Председателя на Общински съвет-Неделино, отправя покана за участие в публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Неделино за 2021г.

Обсъждането ще се проведе на 16.08.2022г. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Неделино. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Неделино, ул. ,,Александър Стамболийски“ № 104, стая № 12 или на интернет страницата на община Неделино- https://www.nedelino.bg.

Д-р Румен Младенов…/п/…/печат/
Председател на Общински съвет-Неделино

Приложения:


Skip to content