Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В изпълнение на чл.42, ал.1 и ал.3, т.1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Неделино е изготвила проект на АНАЛИЗ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът бе публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок от 16.03.2023 г. до 16.04.2023г. вкл.

Публичното обсъждане ще се проведе от 14:00 часа на 19.04.2023 г. (сряда) в заседателната зала на Общински съвет – Неделино, ет.5.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

Skip to content