Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

П О К А Н А

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027г.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.06.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски” 104, ет.5


Договор  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“

Skip to content